Report studie trendů ve firemním cestování

– u středních a velkých podniků v České republice

Jan Barták - General Manager Amadeus Česká republika & Slovensko

Jako společnost, která si klade za cíl utvářet budoucnost cestovního ruchu, věnuje Amadeus mnoho času a pozornosti analýze vývoje trendů v cestování. V tomto kontextu Vám představujeme nejnovější report o firemních cestách v České republice. Studie zahrnula i několik dalších zemí střední a východní Evropy: Polsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu a Rumunsko, což nám umožnilo prohloubit analýzu o srovnání českých trendů ve firemních cestách s dalšími státy v rámci regionu.

Klíčová zjištění výzkumu v číslech:

Cestovní politika

Politiku pro firemní cesty má zavedenou většina českých společností (72 %). Čím větší společnost je, tím častější je existence seznamu pravidel pro objednávání služeb souvisejících s firemními cestami.

Naprostá většina společností v rámci své cestovní politiky rezervuje hotely (94 %); více než čtyři pětiny společností kupují letenky (83 %) a sedm z deseti společností také pojištění.

Kdo rozhoduje

Nejdůležitější rozhodnutí dělají finanční ředitelé (27 %), travel manažeři (16 %) a oddělení lidských zdrojů (12 %) častěji než v ostatních zemích střední a východní Evropy.

IT řešení ve společnostech

Polovina společností na českém trhu používá IT řešení / aplikace pro rezervaci a / nebo úhradu služebních cest. Větší společnosti s většími rozpočty určenými pro firemní cesty používají IT řešení / aplikace pro rezervaci firemních cest častěji.

Úspory v roce 2017

Většina společností (69 %) neplánuje v roce 2017 v rámci organizace a správy firemních cest uspořit.

Platby

Nejčastějším způsobem platby za jednotlivé složky firemních cest je bankovní převod (51 %). Hned v závěsu firmy využívají hotovost vybranou formou zálohy (42 %).

Závěry pro manažery:

  • Společnosti, které mají nastavenou cestovní politiku a dedikované IT nástroje, jsou často zcela spokojeny s existujícími způsoby organizování firemních cest.
  • Nastavením správy firemních cest s pomocí specializovaných společností je možné snížit náklady na firemní cesty bez omezení jejich množství.
  • Spolupráce se specializovanou agenturou může přinést skutečné úspory. Finanční úspory jsou dány přístupem k atraktivnějším nabídkám díky využití korporátních sazeb vyjednaných s poskytovateli a zavádění kontrolních mechanismů, které společnostem umožní snadný dohled nad dodržováním cestovní politiky. Časové úspory jsou naopak výsledkem přesunu nezbytných souvisejících úkolů ze samotných cestujících zaměstnanců a dalších osob zahrnutých do procesu (správní oddělení, lidské zdroje, účtárna) na agenturní experty.
  • Takové řešení vyvažuje očekávání společností a jejich zaměstnanců: na jednu stranu snižuje náklady na cestování a byrokracii, na druhou poskytuje zaměstnancům při cestách flexibilitu, bezpečnost a finanční podporu a také rychlou organizaci cest.

Metodologie průzkumu

Průzkum mezi rozhodujícími pracovníky realizovala v druhé polovině roku 2016 na zadání společnosti Amadeus výzkumná agentura KANTAR TNS. Telefonický průzkum (CATI) se zaměřil na společnosti ze zemí střední a východní Evropy: Českou republiku, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Polsko a Rumunsko. Výzkumný vzorek zahrnoval 1002 organizací s více než 50 zaměstnanci a ročními náklady na firemní cesty přesahujícími 50 000 eur nebo evidujících alespoň 250 firemních cest ročně. Respondenty byli zaměstnanci zodpovědní za organizaci a správu firemních cest nebo osoby, které byly v rámci dané společnosti označeny v této oblasti za nejinformovanější. Průzkum probíhal v těchto sektorech: výroba (42 %), služby (24 %), správa (21 %) a obchod (13 %). 61 % respondentů byli zaměstnanci organizací s 50 až 249 zaměstnanci, 31 % zaměstnanci organizací s 250 až 999 zaměstnanci a 8 % zaměstnanci organizací s 1000 a více zaměstnanci.