Verslo kelionių organizavimas ir valdymas

– Lietuvos bei kitų Centrinės ir Rytų Europos valstybių įmonių palyginimas

Tomas Marčiukaitis - Pardavimų vadovas "Amadeus Lietuva"

Amadeus - bendrovė, formuojanti turizmo ateitį, todėl skiriame daug laiko ir dėmesio kelionių tendencijų analizei. Pristatome jums naujausią Lietuvos verslo kelionių ataskaitą – tyrimą, kuris taip pat aprėpė kelias kitas Centrinės ir Rytų Europos (CRE) valstybes: Čekiją, Lenkiją, Vengriją, Latviją ir Rumuniją. Įtraukus šias valstybes, atlikome išsamesnę analizę palyginant Lietuvos verslo kelionių tendencijas su kitomis regiono šalimis.

Svarbiausi kiekybiniai tyrimo rezultatai:

Įmonės Lietuvoje, palyginus su kitomis regiono šalimis, rečiau turi verslo kelionių politiką: ją taiko tik 53 proc. įmonių.

Kelionių politika

​Lietuvoje visos paslaugos yra įtrauktos į verslo kelionių politiką dažniau, nei kitose CRE šalyse: lėktuvų bilietai (100 proc.), viešbučių rezervacija (98 proc.), ir traukinių bilietai, ir draudimas (91 proc.), pervedimai (81 proc.) bei automobilių nuoma (75 proc.).

Apmokėjimai

Palyginus su visu CRE regionu (6 proc.), Lietuvoje veikiančios įmonės yra labiausiai suinteresuotos, kad apmokėjimus atliktų kelionių agentūros (25 proc.).

Verslo kelionių valdymas

​Lietuvoje įmonių (agentūrų) iš išorės paslaugos verslo kelionių organizavimui yra naudojamos dažniausiai (68 proc.), palyginus su regiono vidurkiu (30 proc.).

IT sprendimai

72 proc. Lietuvos bendrovių domisi verslo kelionių organizavimo ir valdymo sprendimais. Visų paslaugų prieinamumas vienoje vietoje (53 proc.) ir galimybė palyginti skirtingų tiekėjų pasiūlymus (39 proc.) yra dažniausiai nurodomi sprendimai.

Biudžeto planavimas

Beveik pusė įmonių (48 proc.) planuoja biudžetą 2017 m. verslo kelionių organizavimui ir valdymui, kai CRE regione tai daro tik 28 proc. įmonių.

Išvados, skirtos vadovams:

  • Įmonės, turinčios kelionių politiką ir joms pritaikytus IT įrankius, dažnai yra itin patenkintos savo metodais organizuojant keliones verslo reikalais.
  • Suplanuojant verslo kelionių valdymą su specializuotų įmonių pagalba, galima sumažinti šių kelionių išlaidas neapribojant jų skaičiaus.
  • Bendradarbiavimas su specializuota agentūra gali sutaupyti daug resursų. Sutaupytų finansų priežastis yra didesnis patrauklių pasiūlymų pasirinkimas, nulemtas su tiekėjais suderintų kainų korporacijoms bei kontrolės procedūrų, kurios leidžia įmonėms lengvai užtikrinti kelionių tvarkos laikymąsi. Kita vertus, laikas sutaupomas perdavus daugumą vykdymo užduočių agentūrų specialistams iš keliaujančių darbuotojų ar kitų susijusių asmenų (administracijos, žmogiškųjų išteklių, apskaitos) rankų.
  • Toks sprendimas išlaiko pusiausvyrą tarp įmonės ir darbuotojų lūkesčių: ir sumažina kelionių išlaidas bei biurokratiją, ir suteikia keliaujantiems darbuotojams lankstumo, garantijų bei finansinės paramos, taip pat greitą kelionių suorganizavimą.

Tyrimo metodologija

„Amadeus“ užsakyta sprendimus priimančių asmenų apklausa buvo atlikta antrą 2016 m. pusmetį. Apklausą atliko tyrimų agentūra „Kantar TNS“. Apklausos telefonu (CATI metodas) apėmė įmones Centrinės ir Rytų Europos šalyse: Čekijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Rumunijoje. Tiriamąją grupę sudarė 1.000 organizacijų, įdarbinančių daugiau nei 50 darbuotojų ir verslo kelionėms išleidžiančių mažiausiai 50.000 Eur arba suorganizuojančių bent 250 kelionių per metus. Tyrimo respondentai buvo už verslo kelionių organizavimą ir valdymą atsakingi darbuotojai arba nurodyti daugiausiai apie tai bendrovėje žinantys žmonės. Apklausa buvo atlikta gamybos (42 proc.), paslaugų (24 proc.), administraciniame (21 proc.) ir prekybos (13 proc.) sektoriuose. 61 proc. respondentų dirbo organizacijoje, samdančioje 50-249 darbuotojus, 31 proc. – 250-999 darbuotojų, 8 proc. – 1.000 ar daugiau darbuotojų.