Amadeus biznesa ceļojumu pētījums

Centrālās un Austrumeiropas (CAE) reģionā

Kitija Tigule - Amadeus Latvija un Amadeus Lietuva ģenerāldirektore, Baltijas reģionālā direktore

Kā kompānija, kuras mērķis ir veidot tūrisma nākotni, Amadeus velta daudz laika un uzmanības mainīgo tendenču analīzei tūrisma jomā. Šajā kontekstā piedāvājam jums jaunāko pārskatu par biznesa ceļojumiem Latvijā. Pētījums iekļāva vairākas Centrālās un Austrumu Eiropas valstis: Čehiju, Poliju, Ungāriju, Latviju, Lietuvu un Rumāniju, kas deva mums iespēju veikt dziļāku analīzi, salīdzinot biznesa ceļojumu tendences Latvijā un citās reģiona valstīs.

Pētījuma svarīgākie secinājumi skaitļos:

Biznesa ceļojumu politika

63% no Latvijas uzņēmumiem ir izstrādāta biznesa ceļojumu politika. Jo lielāks ir uzņēmums, jo biežāk tajā ir noteikta kārtība biznesa ceļojumu organizēšanai, jo komandējumi lielākiem uzņēmumiem rada salīdzinoši augstākas izmaksas.

Risinājumi komandējumu apmaksai

Salīdzinot ar citām Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm, Latvijas darbinieki daudz biežāk norēķinās par darījumu braucieniem ar privātajiem līdzekļiem (20%), un pēc tam viņiem tiek atmaksāti komandējuma izdevumi, kas ir laikietilpīga un neefektīva resursu tērēšana.

Biznesa ceļojumu organizēšanas veidi

54% no Latvijas uzņēmumiem, kas ir augstākais rādītājs, salīdzinot ar citām Centrālās un Austrumeiropas valstīm, izmanto IT risinājumus, lai rezervētu biznesa braucienus.

Plānotie ietaupījumi uz komandējumu rēķina

Tikai 36% Latvijas uzņēmumu plāno šogad samazināt ar biznesa ceļojumiem saistītos izdevumus, kas ir viens no zemākajiem rādītājiem. Piemēram, Lietuvā šis rādītājs ir 48%.

Plānotās izmaiņas biznesa ceļojumos

58% respondentu Latvijā, kas ir vidēji vairāk nekā Centrāleiropas un Austrumeiropas reģiona valstīs, plāno izmaiņas līdzšinējā biznesa ceļojumu organizēšanā savā uzņēmumā. Svarīgākās izmaiņas, ko plāno respondenti Latvijā, ir uzņēmumā noteiktās biznesa ceļojumu politikas ievērošana (42%), kā arī komandējuma norēķinu un citu ar to plānošanu un organizēšanu saistītu formalitāšu un birokrātijas samazināšanās (34%).

Gatavība sadarboties ar ārpakalpojumu sniedzēju

84% no Latvijas uzņēmumiem un vidēji vairāk nekā puse no Centrālās un Austrumeiropas uzņēmumiem būtu gatavi uzticēt biznesa ceļojumu vadību kā ārpakalpojumu profesionālām ceļojumu aģentūrām ar nosacījumu, ka tas uzņēmumam dos jūtamus ieguvumus.

Secinājumi vadītājiem:

  • Uzņēmumi, kuriem ir ceļojumu politika un specializēti IT instrumenti, biežāk ir apmierināti ar to, kā tiek organizēti biznesa ceļojumi.
  • Strukturizējot biznesa ceļojumu vadību ar specializētu aģentūru palīdzību, ir iespējams samazināt biznesa ceļojumu izdevumus, neierobežojot to skaitu.
  • Sadarbība ar profesionālu ceļojumu aģentūru var dot reālus ietaupījumus. Finanšu ekonomija ir rezultāts tam, ka ir pieejami izdevīgāki piedāvājumi, tiek piemēroti biznesa klientu tarifi, kas panākti sarunās ar pakalpojumu sniedzējiem, bet kontroles īstenošana ļauj uzņēmumam vieglāk nodrošināt atbilstību biznesa ceļojumu politikai. Savukārt laiku ļauj ietaupīt vairāku ar ceļojumu vadību saistītu funkciju nodošana no ceļojušiem darbiniekiem un citām šajā procesā iesaistītām personām (administrācija, personāla vadība, grāmatvedība) ceļojumu aģentūras speciālistiem.
  • Ceļojumu aģentūru sniegtie pakalpojumi līdzsvaro uzņēmumu un darbinieku vēlmes: no vienas puses, tas ir veids, kā samazināt ceļošanas izdevumus, bet no otras – piešķirt darbiniekiem elastīgumu, drošību un finansiālo atbalstu biznesa ceļojuma laikā, kā arī ātru ceļojuma organizēšanu.

Pētījuma metodika

Pēc Amadeus pasūtījuma pētījumu, aptaujājot lēmumu pieņēmējus, 2016. gada 2. pusē veica pētījumu aģentūra KANTAR TNS. Telefonaptauja (CATI) aptvēra uzņēmumus CAE reģiona valstīs – Čehijā, Ungārijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā un Rumānijā. Izlase iekļāva 1 002 organizāciju ar vairāk nekā 50 darbiniekiem, kas ik gadu tērē vismaz 50 000 EUR biznesa ceļojumiem un organizē vismaz 250 biznesa ceļojumu gadā. Aptaujāti tika par biznesa ceļojumu organizāciju atbildīgie darbinieki un uzņēmumu vadība vai arī personas, kas attiecīgajā uzņēmumā tika norādītas kā viszinošākās šajā jomā. Pētījums iekļāva tāds nozares kā ražošanu (42%), pakalpojumus (24%), administrāciju (21%) un komerciju (13%). 61% respondentu strādāja organizācijās ar 50–249 darbiniekiem, 31% – organizācijās ar 250–999 darbiniekiem un 8% – organizācijās ar 1000 un vairāk darbinieku.